Look Inside

Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin

Diterjemahkan oleh Shuhaib Ar Rumy Ismail

Editor Ahmad Farouk Musa

Buku Tertutupnya Pemikiran Kaum Muslimin ini mungkin tidak disenangi oleh agensi agama Islam di beberapa negeri di negara ini. Tambahan pula apabila dinyatakan kemenangan aliran al-Asha’irah ke atas Muktazilah menandakan bermulanya sifat jumud serta lesu dan terbinanya satu asas yang menyuburkan sikap dan amalan taqlid. Taqlid dalam pengertian beramal dengan tuntutan agama tanpa memahami atau tanpa cuba meningkatkan ilmu untuk memahami apakah dalil dan hujah sesuatu perintah ataupun larangan al-Quran, as-Sunnah, ijma’ dan ijtihad (qiyas).

Prinsip Islam terhadap ilmu, membaca serta memahami sesuatu dengan nama Allah seperti yang terkandung dalam Surah al-Alaq menuntut agar manusia berfikir secara kreatif dan beramal di atas dalil yang yakin dan jelas. Pada ketika umat Islam dilanda amalan taqlid inilah para ulama’ telah mengisytiharkan bahawa pintu ijtihad telah ditutup.

Weight .75 kg
Dimensions 21.5 × 14.5 cm
Weight .75 kg
Dimensions 21.5 × 14.5 cm
Page Count

326 pages

Author

Robert R Reilly

Publisher

Islamic Renaissance Front

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.